Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
29/12/2016 | 4365 lượt xem

Công văn số 527/KTKĐCLGD- KĐĐH ngày 23/5/2013 của Cục trưởng Cục Khảo thí và KĐCLGD về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Xem chi tiết: tại đây