Lễ kết nạp đảng viên và trao quyết định cho đảng viên chính thức
19/01/2018 | 249 lượt xem

Đ/c Mai Việt Anh (Bí thư chi bộ) trao quyết định kết nạp đảng viên cho đ/c Nguyễn Thu Hường

Đ/c Mai Việt Anh trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đ/c Trần Xuân Kiên

Đ/c Mai Việt Anh trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đ/c Hoàng Chí Thanh