Kết quả phúc khảo bài thi KTHP học kỳ 2, năm học 2017 - 2018
19/06/2018 | 10366 lượt xem

1. Đầu tư công K11

2. Kế toán ngân sách K12

3. Kinh tế lượng NTĐ

4. Kinh tế vi mô 1 K14

5. Phân tích HĐLD K12

6. Phương pháp khuyến nông K11

7. Quản trị chất lượng K12

8. Thống kê kinh tế K12

9. Xã hội học đại cương K14

10. Xã hội học ĐC NTĐ

11. Kế toán xây dựng cơ bản K12

12. Luật hôn nhân và gia đình K11

13. Luật kinh tế K13

14. Luật ngân hàng K12

15. Luật thương mại quốc tế K12

16. Luật tố tụng dân sự K12

17. Luật tố tụng hình sự K12

18. Marketing công nghiệp K12

19. Phân tích tài chính DN

20. Quan hệ công chúng K13

21. Quản trị dự án K12

22. Quản trị kênh phân phối K11

23.Quản trị kinh doanh khách sạn K11

24. Tiếng Anh 4 K13

25. Địa lý kinh tế Việt Nam K13

26. Kinh tế vĩ mô 1 K14

27. Luật đất đai K12

28. Luật hiến pháp Việt Nam K14

29. Tài chính công ty đa quốc gia K12

30. Lý thuyết xác suất thống kê K14

31. Quản trị giá K11

32. Toán kinh tế K13

33. Công pháp quốc tế K12

34. Đạo đức kinh doanh và VHDN K13

35. Kinh tế lượng K13

36. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương K12

37. Luật đầu tư K12

38. Luật hình sự Việt Nam 1 K13

39. Marketing căn bản K13

40. Quản trị chuỗi cung ứng K12

41. Quản trị Marketing K12

42. Tài chính doanh nghiệp 2 K12

43. Tư pháp quốc tế K12

44. Kinh tế vi mô 2 K13

45. Tư tưởng Hồ Chí Minh K13

46. Hệ thống thông tin kế toán K13