Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
07/09/2016 | 7292 lượt xem

Quyết định số: 291/QĐ-TTKT ngày 10/4/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Xem chi tiết tại đây