Các Quy định về công tác Khảo thí
07/09/2016 | 3643 lượt xem
Ngày ban hành Số văn bản Cấp ban hành Tên văn bản Chi tiết
04/3/2016 179/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định V/v quy định về kiểm tra, thi và quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học hệ đào tạo chính quy (QC03 bản năm 2016) Chi tiết 
18/8/2015 738/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định V/v quy định về kiểm tra, thi và quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học hệ đào tạo theo hình thức VLVH (QC12) Chi tiết 
15/11/2013 1080/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính (QC07) Chi tiết
29/3/2012 254/QĐ-TTKT Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định về việc ban hành quy định về kiểm tra - thi và quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học hệ đào tạo chinh quy (QC03 bản năm 2012) Chi tiết
24/6/20111 394/QĐ-ĐHKT Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định ban hành quy định về việc kiểm tra, thi và quản lý kết quả học tập các học phần của sinh viên đại học đào tạo theo hình thức liên thông, vừa làm vừa học, đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai Chi tiết