Liên hệ - góp ý
29/12/2016 | 6311 lượt xem

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Bộ phận Khảo thí: Phòng 301 - Nhà điều hành - ĐT:  02803 947 074

Bộ phận Đảm bảo Chất lượng Giáo dục: Phòng 311 - Nhà điều hành - ĐT:  02083 547 157

Địa chỉ email chung: khaothi@tueba.edu.vn