Đoàn thanh niên của đơn vị tham gia Giải cầu lông Liên chi đoàn khối phòng ban mở rộng
14/03/2017 | 3277 lượt xem

Một số hình ảnh hoạt động đoàn thanh niên của đơn vị