Giới thiệu nhân sự phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
07/09/2016 | 7452 lượt xem

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/
học vị

Email

Điện thoại

Nhiệm vụ

1

Mai Việt Anh

Phó trưởng phòng

Tiến sĩ

vietanh@tueba.edu.vn

CĐ:02803.947.074
DĐ:0988 771 109

Phụ trách chung

2

An Thị Thư

Chuyên viên

Thạc sĩ

anhthu@tueba.edu.vn

DĐ:0983 975 911

ĐBCLGD

3

Hoàng Chí Thanh

Chuyên viên

Thạc sĩ

hoangthanh@tueba.edu.vn

DĐ:0977 331 053

Khảo thí CQ

4

Lương Thị Kim Ly

Chuyên viên

Thạc sĩ

luongthikimly@gmail.com

DĐ: 0978 456 454

Khảo thí PCQ